Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for Trung tâm MOTIF MUSIC - Lớp Piano, Guitar, Organ, Thanh nhạc Quận 8
614
Trung tâm MOTIF MUSIC - Lớp Piano, Guitar, Organ, Thanh nhạc Quận 8

Trung tâm MOTIF MUSIC - Lớp Piano, Guitar, Organ, Thanh nhạc Quận 8

Chuyên đào tạo các lớp Piano - Guitar - Organ - Thanh Nhạc tại Quận 8 - Bình Chánh cho mọi lứa tuổi

🎹✨𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 / 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡
Quý phụ huynh còn đắng đo chưa biết con em mình có thích học đàn chưa?
Hoặc chưa biết môn học mình chọn có khó không, cách dạy của Trung tâm có phù hợp với con không?
Nếu quý Phụ Huynh muốn biết phương pháp học chi tiết và được tư vấn cụ thể về nhu cầu học của bản thân, hãy đăng ký học thử miễn phí ngay một buổi để trao đổi trực tiếp với Giáo Viên.
Nếu cảm thấy chưa phù hợp thì không sao, Trung tâm xin hẹn quý Phụ Huynh một dịp khác thuận tiện hơn.
Xin cảm ơn!
__________________________________________________________________
🏘️𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐀̂𝐌 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 𝐌𝐎𝐓𝐈𝐅 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 - 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐔𝐤𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟔𝟔𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐧 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟒𝟏 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟕 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎ Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟔𝟖.𝟗𝟎𝟏.𝟑𝟎𝟏 (𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟐𝟒/𝟕)
🌎 Website: hocdanquan8.com hoặc hocdanbinhchanh.com
... See MoreSee Less

🎹✨𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 / 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 -  𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡
Quý phụ huynh còn đắng đo chưa biết con em mình có thích học đàn chưa?
Hoặc chưa biết môn học mình chọn có khó không, cách dạy của Trung tâm có phù hợp với con không?
Nếu quý Phụ Huynh muốn biết phương pháp học chi tiết và được tư vấn cụ thể về nhu cầu học của bản thân, hãy đăng ký học thử miễn phí ngay một buổi để trao đổi trực tiếp với Giáo Viên.
Nếu cảm thấy chưa phù hợp thì không sao, Trung tâm xin hẹn quý Phụ Huynh một dịp khác thuận tiện hơn.
Xin cảm ơn!
__________________________________________________________________
🏘️𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐀̂𝐌 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 𝐌𝐎𝐓𝐈𝐅 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 - 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐔𝐤𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟔𝟔𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐧 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟒𝟏 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟕 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎ Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟔𝟖.𝟗𝟎𝟏.𝟑𝟎𝟏 (𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟐𝟒/𝟕)
🌎 Website: https://hocdanquan8.com hoặc https://hocdanbinhchanh.com

🎹✨𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡
Quý phụ huynh còn đắng đo chưa biết con em mình có thích học đàn chưa?
Hoặc chưa biết môn học mình chọn có khó không, cách dạy của Trung tâm có phù hợp với con không?
Nếu quý Phụ Huynh muốn biết phương pháp học chi tiết và được tư vấn cụ thể về nhu cầu học của bản thân, hãy đăng ký học thử miễn phí ngay một buổi để trao đổi trực tiếp với Giáo Viên.
Nếu cảm thấy chưa phù hợp thì không sao, Trung tâm xin hẹn quý Phụ Huynh một dịp khác thuận tiện hơn.
Xin cảm ơn!
__________________________________________________________________
🏘️𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐀̂𝐌 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 𝐌𝐎𝐓𝐈𝐅 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 - 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐔𝐤𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟔𝟔𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐧 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟒𝟏 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟕 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎ Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟔𝟖.𝟗𝟎𝟏.𝟑𝟎𝟏 (𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟐𝟒/𝟕)
🌎 Website: hocdanquan8.com hoặc hocdanbinhchanh.com
... See MoreSee Less

🎹✨𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐔̛̉ 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ - 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 -  𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡
Quý phụ huynh còn đắng đo chưa biết con em mình có thích học đàn chưa?
Hoặc chưa biết môn học mình chọn có khó không, cách dạy của Trung tâm có phù hợp với con không?
Nếu quý Phụ Huynh muốn biết phương pháp học chi tiết và được tư vấn cụ thể về nhu cầu học của bản thân, hãy đăng ký học thử miễn phí ngay một buổi để trao đổi trực tiếp với Giáo Viên.
Nếu cảm thấy chưa phù hợp thì không sao, Trung tâm xin hẹn quý Phụ Huynh một dịp khác thuận tiện hơn.
Xin cảm ơn!
__________________________________________________________________
🏘️𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐀̂𝐌 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 𝐌𝐎𝐓𝐈𝐅 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 - 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐔𝐤𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟔𝟔𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐧 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟒𝟏 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟕 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎ Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟔𝟖.𝟗𝟎𝟏.𝟑𝟎𝟏 (𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟐𝟒/𝟕)
🌎 Website: https://hocdanquan8.com hoặc https://hocdanbinhchanh.com

Comment on Facebook

Học organ học phí bao nhiêu vậy

[𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍]
Tác phẩm: 𝐏𝐑𝐎𝐔𝐃 𝐎𝐅 𝐘𝐎𝐔
𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧: 𝐍𝐡𝐚̃ 𝐓𝐡𝐲 - 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐐𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟖

Học đàn tại Motif Music có những gì? 🎸🎶
📚 Giáo trình độc quyền – cá nhân hoá theo học viên – cấp phát miễn phí
📊 Hệ thống báo cáo kết quả học tập chi tiết từng buổi học đến Phụ Huynh
👥 Lớp tối đa chỉ 4 học viên
🎯 Học theo mục đích và nhu cầu của từng học viên
🎵 Bài thực hành được lựa chọn theo sở thích của Học Viên
🎸 Học Viên luôn có sẵn đàn khi đến lớp
📹 Đo hiệu quả thực tế bằng Video tác phẩm
💲 Học phí thu theo từng tháng – không thu theo khoá – chi phí phù hợp – linh hoạt
🔄 Được học bù đầy đủ khi nghỉ học có thông báo.
Hãy đăng ký thử môn học miễn phí ngay để cùng trải nghiệm những ưu đãi tuyệt vời mà Lớp Piano – Trung tâm âm nhạc Motif Music có để mang lại cho bạn nhé! 🎵🎸🤩
__________________________________________________________________
🏘️𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐀̂𝐌 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 𝐌𝐎𝐓𝐈𝐅 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨: 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐆𝐮𝐢𝐭𝐚𝐫 - 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧 - 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜 - 𝐔𝐤𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏 : 𝟔𝟔𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐇𝐢𝐞̂̉𝐧 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
➡️ 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐 : 𝟒𝟏 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟕 - 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔 - 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟖 - 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎ Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: 𝟎𝟗𝟔𝟖.𝟗𝟎𝟏.𝟑𝟎𝟏 (𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟐𝟒/𝟕)
🌎 Website: hocdanquan8.com hoặc hocdanbinhchanh.com
... See MoreSee Less

Load more